ÚvodO spoločnosti

O spoločnosti

 

Základné údaje o spoločnosti


Obchodné meno:
  INSIA INSURANCE MANAGEMENT s.r.o
Sídlo: Slávičie údolie 28, 81102, Bratislava
IČO: 45342075
Kancelária: Slávičie údolie 28, 81102, Bratislava
Register NBS pod registračným číslom: 133275
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Osvedčenie vydala podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

 

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, konateľ
Samostatný finančný agent zapísaný  v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:

Poistenie alebo zaistenie od: 13.10.2010
Prijímanie vkladov od: 13.10.2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 13.10.2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 13.10.2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 15.07.2016

Registráciu je možné overiť v registri Slovenskej národnej banky.